Dom Dziecka w Solecznikach

Rodziny


1. Rodziny są kompletowane z dzieci w tym samym bądź różnym wieku;
2. Rodzeństwa mieszkają w jednej rodzinie;
3. Maksymalna liczba dzieci w jednej rodzinie – 12, minimalna – 8;
4. W rodzinie, gdzie wychowuje się dziecko z zaburzeniami rozwojowymi, maksymalna liczba dzieci – 10, minimalna – 5.

Umieszczając w placówce dziecko, jakiemu została ustalona opieka czasowa, składa się następujące dokumenty:

1. rozkaz dyrektora administracji samorządu o ustaleniu opieki czasowej oraz wyznaczeniu opiekuna;
2. dokumenty, przewidziane w Regulaminie o czasowej opiece nad dzieckiem, wskazane przez Wydział ochrony praw dziecka.

Umieszczając w placówce dziecko, jakiemu została ustalona opieka, stała składa się następujące dokumenty:

1. orzeczenie sądu w sprawie ustalenia opieki stałej;
2. dokumenty, przewidziane w Regulaminie organizowania opieki nad dzieckiem.

Czasowo umieszczając w placówce dziecko pozostałe bez opieki rodzicielskiej składa się następujące dokumenty:

1. akt o czasowym umieszczeniu dziecka;
2. dyrektor Domu Dziecka przygotowuje rozkaz o czasowym umieszczeniu dziecka w placówce;
3. jeżeli dziecko wraca do rodziny zanim została rozwiązana kwestia jego opieki, rozkaz o opuszczeniu placówki przez dziecko spisuje dyrektor Domu Dziecka.


Dom Dziecka w Solecznikach / Šalčininkų km., LT-17121, Šalčininkų rajonas
Rozwiązanie i wsparcie: www.etanetas.lt