Centrum pomocy rodzinie i dzieciom w Solecznikach

Rodziny


1. Rodziny są kompletowane z dzieci w tym samym bądź różnym wieku;
2. Rodzeństwa mieszkają w jednej rodzinie;
3. Maksymalna liczba dzieci w jednej rodzinie – 8;


Umieszczając w placówce dziecko, jakiemu została ustalona opieka czasowa, składa się następujące dokumenty:

1. rozkaz dyrektora administracji samorządu o ustaleniu opieki czasowej oraz wyznaczeniu opiekuna;
2. dokumenty, przewidziane w Regulaminie o czasowej opiece nad dzieckiem, wskazane przez Wydział ochrony praw dziecka.

Umieszczając w placówce dziecko, jakiemu została ustalona opieka, stała składa się następujące dokumenty:

1. orzeczenie sądu w sprawie ustalenia opieki stałej;
2. dokumenty, przewidziane w Regulaminie organizowania opieki nad dzieckiem.

Czasowo umieszczając w placówce dziecko pozostałe bez opieki rodzicielskiej składa się następujące dokumenty:

1.świadectwo zdrowia;
2. akt o czasowym umieszczeniu dziecka;
3. dyrektor Środku przygotowuje rozkaz o czasowym umieszczeniu dziecka w placówce;
4. jeżeli dziecko wraca do rodziny zanim została rozwiązana kwestia jego opieki, rozkaz o opuszczeniu placówki przez dziecko spisuje dyrektor Centrum pomocy rodzinie i dzieciom.Centrum pomocy rodzinie i dzieciom / Ul. Kościelna 25, Soleczniki, LT-17122
Rozwiązanie i wsparcie: www.etanetas.lt