Centrum pomocy rodzinie i dzieciom w Solecznikach

Kadra


ADMINISTRACJA


Dyrektor

Oksana Obłoczyńska

Zastępca dyrektora ds. socjalnych
Irina Sobaszek

Naczelna księgowa
Łucja Ozarowskaja

Zastępca dyrektora ds. gospodarczych
Ludmi
ła Kreczienė

Psycholog
Sabina Gružinskė

Pedagog socjalny
Irina Junuszka
Sekretarz
Barbara Stankewicziene

PRACOWNICY

Pracownicy socjalni:

Walentyna Pukiel
Lilia Sokołowskaja
Weslawa Szenauskiene
Władysław Zapaśnik
Meilutė Łukjanowienė
Alicija Kołyszko
Wioleta Denkowskaja
Santa Boreiszo

Pomocnicy pracowników socjalnych:
Danuta Uczkuronienė
Natalija Balkienė
Tatjana Ożarowskaja
Natalija Uczajewa
Zofja Kolenda
Janina Żylińska
Marija Monkewicz
Anna Moroz
Julia Pawliukowiczienė
Krystyna Sinkiewicz
Anna Muchlado
Teresa Silko
Anna Požarycka
Anna Borkowska
Danuta Jurałowicz
Anna Kozłowskaja
  Kierowca
Iwan Ozarowskij
Pracownik
Stanislaw Adamowicz