Dom Dziecka w Solecznikach

Kadra


ADMINISTRACJA


Dyrektor

Oksana Obłoczyńska

Zastępca dyrektora ds. socjalnych
Irina Sobaszek

Naczelna księgowa
Łucja Ozarowskaja

Zastępca dyrektora ds. gospodarczych
Ludmi
ła Kreczienė

Psycholog
Sabina Gružinskė

Pedagog socjalny
Jolita Sakson
Sekretarz
Barbara WalukiewiczPRACOWNICY


Pracownicy socjalni:


Walentyna Pukiel

Lilia Sokołowskaja
Jurij Nikitin 
Władysław Zapaśnik
Meilutė Łukjanowienė
Walentyna Dawlaszewicz


Pomocnicy pracowników socjalnych:

Danuta Uczkuronienė

Natalija Balkienė
Tatjana Ożarowskaja
Natalija Uczajewa
Zofja Kolenda
Janina Żylińska
Marija Monkewicz
Danuta Szarkowskaja
Ania Michlado
Teresa Silko

Kierowca
Iwan Ozarowskij

Dom Dziecka w Solecznikach / Šalčininkų km., LT-17121, Šalčininkų rajonas
Rozwiązanie i wsparcie: www.etanetas.lt