Centrum pomocy rodzinie i dzieciom w Solecznikach

Aktualności

Jesteśmy aktywni
       Dobiegła  końca realizacja projektu „Prewencja uzależnienia od alkoholu, tytoniu, narkotyków oraz innych środków odurzających” przez funkcjonariuszy Wydziału Prewencji Komisariatu Policji w Solecznikach. Celem projektu było propagowanie wzorców zdrowego i trzeźwego stylu życia wśród rowieśników.
       W realizację projektu włączyli się wychowankowie Domu Dziecka w Solecznikach. Bardzo chętnie i aktywnie brali udział we wszystkich proponowanych zajęciach. Organizowano zajęcia o charakterze sportowym: „Święto sportu” w Jaszunach, turniej tenisa ziemnego w  Solecznikach oraz turniej tenisa stołowego w Ejszyszkach.
      Wybrano się na wycieczkę do Zakładu Poprawczego, gdzie niepełnoletni odbywają ograniczenie wolności za łamanie prawa.
    W okresie trwania projektu miały miejsce spotkania z psychologami. Zdobyta wiedza podczas spotkań z psychologami z pewnością pozwoli rozwiązać wiele problemów, z którymi spotyka się na co dzień.
    Kształcącym etapem realizacji projektu było spotkanie z funkcjonariuszami policji. W trakcie tego spotkania policjanci przypomnieli o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych, opowiedzieli jaką odpowiedzialność karną ponoszą osoby niepełnoletnie oraz pokazali dzieciom atrybuty niezbędne w pracy policjanta i zainteresowali ich tym zawodem.
P1010420_1.JPG P1010412_1.JPG
ten1_1.JPG P1010415_1.JPG

« poprz.

Centrum pomocy rodzinie i dzieciom / Ul. Kościelna 25, Soleczniki, LT-17122
Rozwiązanie i wsparcie: www.etanetas.lt