Šalčininkų rajono šeimos ir vaiko gerovės centras

Naujienos

Aš noriu augti šeimoje...
Gal Tu gali man padėti?...
zz.jpg


   Šalčininkų globos centras kviečia tapti vaikų globėjais ir suteikti galimybę vaikams užaugti jais besirūpinančioje ir mylinčioje šeimoje. Tapti globėju gali asmuo nuo 21 iki 65 metų amžiaus, neteistas už nusikalstamas veiklas ir turintis sąlygas globoti vaikus.

   GLOBOS CENTRO TIKSLAS
– stengtis, kad vaikai gyventų tinkamai  jais pasirūpinti gebančiose šeimose, pas globėjus ar įtėvius.

   Centre pagalba teikiama be tėvų globos likusiems vaikams bei ir juos globojančioms šeimoms – budintiems globotojams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, įtėviams (pagal poreikį).

   Globėjais gali būti tiek susituokę, tiek vieniši asmenys. Globa gali būti laikina ir nuolatinė. Laikina globa gali trukti nei ilgiau kaip iki 12 mėnesių (atskirais atvejais – iki 18 mėnesių), nuolatinė – iki vaiko pilnametystės. Rūpyba nustatoma vaikui nuo 14 metų ir trunka iki pilnametystės.

Jeigu norite globoti vaiką, pirmiausiai turite kreiptis į Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyrių, (Vilniaus g. 49, Šalčininkai, 114 kab. ) ir pateikti šiuos dokumentus:

•    prašymą;
•    asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
•    sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos (046/a) medicininį pažymėjimą;
•    kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus dėl to, kad Jūs norite tapti be tėvų globos likusio vaiko globėju (rūpintoju).

Piniginės išmokos tapus globėju:
Vaiko globos tikslinis priedas kiekvieną mėnesį    152 Eur
Vaiko globos (rūpybos) išmoka    152 Eur
Pagalbos pinigai    114 Eur
Išmoka vaikui    50 Eur

   Pradinį norinčio globoti asmens įvertinimą atlieka Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba. Esant teigiamam sprendimui, asmuo turi išklausyti mokymus, kuriuos veda globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo specialistai. Mokymai yra nemokami ir organizuojami patogiu dirbantiems asmenims laiku. Išklausę mokymus ir gavę teigiamą išvadą dėl tinkamumo būti globėjais, asmenys įgyja teisę globoti vaikus.


   Daugiau informacijos: Šalčininkų Globos centras, Bažnyčios g. 25, tel.: (+370 380) 52334

   Kviečiame, bendradarbiauti!

« Atgal

Šalčininkų rajono šeimos ir vaiko gerovės centras / Bažnyčios g. 25, Šalčininkai LT-17122, Šalčininkų rajonas
Svetainės dizainas: www.rkovzan.roxer.com
Svetainės palaikymas: www.etanetas.lt