Šalčininkų Vaikų Globos Namai

Naujienos

Aktyvus suaugusiųjų mokymas
     GIMK (globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų) programos mokymų tikslai yra suteikti žinių apie tėvų globos netekusių vaikų: poreikius, raidos ypatumus, globėjų ir (ar) įtėvių vaidmenis ir pagalbos teikimą vaikui bei šeimai bei ugdyti dalyvių pozityvias nuostatas vaiko auklėjimo, priežiūros srityse apsaugant ir gerbiant visas vaiko teises.
     Globos institucija ar Budintis globotojas turi sukurti visas sąlygas globos netekusiam vaikui susivokti, išgyventi šeimos netektį, padėti įveikti vaikui jo raidos sutrikimus ir kurti palankias sąlygas vaiko emociniam, fiziniam augimui ir asmenybės brandai.
     GIMK programa pagal LR Civilinį kodeksą privaloma visiems asmenims ketinantiems teikti budinčio globotojo paslaugas, bendruomeninių vaikų globos namų (toliau – BVGN) darbuotojams.
     Mūsų Vaikų globos namų darbuotojai baigė dvi GIMK mokymų dalis: Pagrindinę globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą bei Specializuotą asmenų, siekiančių teikti socialinės priežiūros paslaugas, ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą. Mokymus vedė atestuoti tarnybos asmenys Sabina Gružinskė ir Jurgita Pukienė.
     Džiaugiamės, kad BVGN darbuotojai ir Budintis globotojai dalyvavo mokymuose ir aktyviai dalinosi savo žiniomis, įgūdžiais. Ugdė ir stiprino savo būtinus penkis gebėjimus, kurie yra reikalingi globojant (rūpinantis) vaikus:
•    Saugios aplinkos užtikrinimas ir fizinių poreikių tenkinimas.
•    Vaiko poreikių tenkinimas ir raidos sunkumų kompensavimas.
•    Vaiko ryšių su jo biologine šeima užtikrinimas.
•    Pagalba vaikui, užmezgant saugius ir patvarius ryšius.
•    Bendradarbiavimas sprendžiant vaiko ir šeimos problemas.
     Motyvuoti, turintys žinių ir pasitikintis savimi darbuotojai, gali teikti geriausią pagalbą tėvų globos netekusiems vaikams.  Vadovaukimės posakiu  „Norite pakeisti pasaulį - pradėkite nuo savęs!“.

mokymai2_1.JPG

mokymai4_1.JPG

mokymai3_1.JPG

mokymai1_1.JPG

« Atgal

Šalčininkų rajono vaikų globos namai / Šalčininkų km., LT-17121, Šalčininkų rajonas
Svetainės dizainas: www.rkovzan.roxer.com
Svetainės palaikymas: www.etanetas.lt