Šalčininkų rajono šeimos ir vaiko gerovės centras

Mūsų tikslai ir uždaviniai


 ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRO VIZIJA

            Tapti įstaiga, teikiančia įvairiapusiškas, kompleksines ir kokybiškas socialines paslaugas, įtraukiant bendruomenę, savanorius bei plėtojant vietinius ir tarptautinius partnerystės tinklus.

 
ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRO MISIJA

            Padėti socialinės rizikos vaikams, be tėvų globos likusiems vaikams ir krizinėje situacijoje atsidūrusioms šeimoms tapti pilnaverčiais visuomenės nariais ir visapusiškai dalyvauti visuomenėje.

 
 ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRO TIKSLAS

             Teikti kompleksines bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas, siekiant kokybiškai prižiūrėti ir visapusiškai ugdyti globojamus vaikus, sudaryti sąlygas socialinės rizikos vaikams ir krizinėje situacijoje atsidūrusioms šeimoms spręsti susidariusias socialines ir psichologines problemas, siekiant jų optimalaus ir efektyvaus dalyvavimo visuomenėje.

  
ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRO UŽDAVINIAI

•    Saugoti vaiko teises ir teisėtus interesus.
•    Sudaryti vaikui artimas šeimos aplinkai gyvenimo sąlygas.
•    Pažinti vaiko individualumą, plėtoti gebėjimus, rūpintis jo dvasiniu, fiziniu, socialiniu, šeimyniniu, darbiniu ir sveikos gyvensenos ugdymu.
•    Ruošti vaikus savarankiškam gyvenimui.
•    Rūpintis socialinės rizikos vaikų užimtumu, ugdymu ir jų šeimos funkcionalumo atstatymu.
•    Organizuoti vaikų ir jaunimo prasmingą laisvalaikį bei teikti rekreacines paslaugas vaikams.
•    Teikti globojamų vaikų tėvams, socialinės rizikos vaikų tėvams ir krizinėje situacijoje atsidūrusioms šeimoms informavimo, konsultavimo, atstovavimo, maitinimo, aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne socialines paslaugas bei psichologinio konsultavimo paslaugas.
•    Grąžinti krizinėje situacijoje atsidūrusios šeimos gebėjimus pasirūpinti savimi ir integruotis į visuomenę ir tenkinti asmens gyvybinius poreikius teikiant kompleksinę, nuolatinės specialistų priežiūros nereikalaujančią, pagalbą.
•    Teikti įtėvių ir globėjų (rūpintojų) paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems teikimo paslaugas.
•    Organizuoti mokymų paslaugas specialistams, tėvams ir vaikams.

 

Nuostatai

Šalčininkų rajono šeimos ir vaiko gerovės centro veiklos planas 2022 m.


Šalčininkų rajono šeimos ir vaiko gerovės centro veiklos ataskaita už 2021 m.

 

Šalčininkų rajono šeimos ir vaiko gerovės centras / Bažnyčios g. 25, Šalčininkai LT-17122, Šalčininkų rajonas
Svetainės dizainas: www.rkovzan.roxer.com
Svetainės palaikymas: www.etanetas.lt