Šalčininkų Vaikų Globos Namai

Globos namų šeimynų komplektavimas


    1. Šeimynos komplektuojamos iš to paties arba įvairaus amžiaus globojamų vaikų;
    2. Broliai, seserys apgyvendinami toje pačioje šeimynoje;
    3. Maksimalus globojamų vaikų skaičius šeimynoje – 10, minimalus – 8;
    4. Šeimynoje, kurioje gyvena sutrikusio vystymosi globojamas vaikas, maksimalus skaičius šeimynoje – 8, minimalus – 5.
      Apgyvendinant Globos namuose vaiką, kuriam nustatyta laikinoji globa (rūpyba), yra pateikiami šie dokumentai:
    1. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl vaiko laikinosios Globos (rūpybos) nustatymo ir globėjo (rūpintojo) paskyrimo;
    2. Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatuose, nurodyti dokumentai savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus teikimu.
     Apgyvendinant Globos namuose vaiką, kuriam nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), yra pateikiami šie dokumentai:
    1. Teismo nutartis dėl vaiko nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo;
    2. Vaiko globos organizavimo nuostatuose nurodyti dokumentai.

     Laikinai apgyvendinant globos namuose be tėvų globos likusį vaiką:
    1. Pateikiamas vaiko laikino apgyvendinimo aktas;
    2. Globos namų direktorius rašo įsakymą dėl vaiko laikino apgyvendinimo;
    3. Jeigu vaikas buvo grąžintas šeimai iki tol, kol buvo išspręstas jo globos (rūpybos) klausimas, įsakymą dėl jo išleidimo iš globos namų priima globos namų direktorius.

  Šalčininkų rajono vaikų globos namai / Šalčininkų km., LT-17121, Šalčininkų rajonas
Svetainės dizainas: www.rkovzan.roxer.com
Svetainės palaikymas: www.etanetas.lt